Adriana Weimer - Cuvântul din cuvânt - volum antologic de poezie - 2017 - Editura Eurostampa Timișoara